ต้องการรับข่าวสาร


ดาวน์โหลด
ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดใบสมัคร 
และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเปิดอบรม
ได้จากลิงค์ต่างๆ ด้านล่างนี้
» ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร
» Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ 
» การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร L/C (Letter of Credit) 
» หลักเกณฑ์ใหม่ พระราชบัญญัติศุลกากร 2560(New) 
» ความรู้การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ(2 วัน)