ต้องการรับข่าวสาร


ดาวน์โหลด
ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดใบสมัคร 
และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเปิดอบรม
ได้จากลิงค์ต่างๆ ด้านล่างนี้
» ดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร
» การจัดการและควบคุมสต๊อกสมัยใหม่ (Modern Stock Management ) 
» Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ 
» การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Transportation Management) 
» เจาะลึก UCP600 & Letter of Credit (L/C) 
» หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก การเรียกอากรศุลกากร คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร ตามกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 
» ขั้นตอนและหลักเกณฑ์สำคัญในการประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก อย่างมืออาชีพ 
» เทคนิคและความรู้การจัดซื้อต่างประเทศ(Overseas Purchasing Technique)