ต้องการรับข่าวสาร


เทคนิคการนำเสนอเพื่อขายสินค้า(Sales Presentation Technique)

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)

วิทยากร : อ.อมร ถาวรมาศ
• อดีตพนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกคอมพิวเตอร์ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
• ประสบการในการขายสินค้าและโครงการให้ภาครัฐ
• ผู้เขียนหนังสือ คลีนิคนักขาย
เทคนิคการนำเสนอเพื่อขายสินค้า(Sales Presentation Technique)

          การเสนอขาย (Sales Presentation) เป็นหนึ่งในกระบวนการขายที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการขายสินค้า การสื่อสารที่ไม่ถูกวิธี หรือไม่ทราบหลักของการสื่อสาร อาจทำให้พลาดโอกาสในการขายไปอย่างน่าเสียดาย  การเรียนรู้ถึงกลยุทธ์และเทคนิคของการนำเสนอสินค้า จะสามารถที่จะสะกดอารมณ์ ความรู้สึกของลูกค้ามาให้ความสำคัญกับสินค้าของตนเอง ด้วยเทคนิคการนำเสนอนั้นจึงจำเป็น ต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้อย่างแท้จริง สร้างศรัทธากับผู้ฟัง ทำให้การนำเสนอในครั้งนั้นจึงจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ดังนั้น การที่พนักงานจะต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการพัฒนาการนำเสนอจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเสริมจุดแข็งของสินค้าและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า ทำให้สามารถสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขายได้อย่างไม่พลาดเป้า

วิทยากร
อ.อมร ถาวรมาศ
ที่ปรึกษาด้านการขาย การตลาด
• อดีต พนักงานขาย และผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกคอมพิวเตอร์ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
• อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด
• ผู้มีประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมมากว่า 20 ปี
• มีประสบการในการขายสินค้า และโครงการต่าง ๆ ให้ภาครัฐ และประสบความสำเร็จในระดับสูง
• เป็นผู้เขียนหนังสือ คลีนิคนักขาย
• เป็นที่ปรึกษาเทคนิคทางด้านการขายให้นักขายยุคใหม่
 
เนื้อหาหลักสูตร

1. การเตรียมตัวก่อนการเสนอขาย
      • เทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขาย
      • แนวการพูดเสนอขาย แบบบวก และแบบลบ
      • การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ
2. การเจรจาเพื่อการขาย
      • แนวทางการเสนอแบบ AIDA
      • การเปิดฉากแนะนำผลิตภัณฑ์ 13 วิธี
      • การทำ Pre-Call Planner
3. การเสนอขาย (Sales Presentation)
      • วัตถุประสงค์ของการเข้าพบเพื่อเสนอขาย
      • มนุษย์ทุกคนมิได้ซื้อสินค้า แต่เขาซื้อ “ผลประโยชน์”
      • “ผลประโยชน์ 6 ประการ” ที่มนุษย์ต้องการ
4. การเสนอขาย (Sales Presentation) ต่อ
      • Workshop การแปลงคุณลักษณะ (Features) เป็น “ผลประโยชน์” ที่ลูกค้าต้องการ
      • ความสนใจของบุคคลฝ่ายต่างๆ ในการเสนอขาย
5. กรณีศึกษา, Role playing, Workshop

อัตราค่าสัมมนา
Early bird 3,200 บาท + VAT 7% รวมเป็นเงิน 3,424 บาท
(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)
กรณีสมัครและชำระเงินภายใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เท่านั้น
         
ชำระหน้างาน 3,800 บาท (TAX 3% = 114 ฿ ชำระ 3,686 ฿)
วันที่และสถานที่จัดสัมมนา
วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
โรงแรมMyHotel CMYK ห้วยขวาง(MRT สถานีห้วยขวาง ทางออก 1)