ต้องการรับข่าวสาร


หัวข้อสัมมนา
 
เทคนิคและความรู้การจัดซื้อต่างประเทศ(Overseas Purchasing Technique) วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560(เวลา 08.30 – 16.00 น.)เรียนรู้ขั้นตอน กฎระเบียบการปฏิบัติและเงื่อนไขทางการค้าเพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

More
 
ความรู้การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ(2 วัน) วันศุกร์-เสาร์ ที่ 26-27 พฤษภาคม 2560ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์ (วันศุกร์ ที่ 26 พ.ค.2560) และ
อ.วิชัย มากวัฒนสุข (วันเสาร์ ที่ 27 พ.ค.2560)

More
 
เจาะลึก UCP600 & Letter of Credit (L/C) วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560( 08.30 – 16.00 น.)เรียนรู้ UCP600 ทั้ง 39 มาตรา และวิเคราะห์ L/C

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

More
 
การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า(Inventory & Warehouse Management) วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560(เวลา 08.30–16.00 น.)การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

วิทยากร : อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า

More
 
เจาะประเด็นกฎหมายศุลกากร และการโต้แย้งสิทธิกรณีศุลกากรตรวจสอบ วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)update ข้อกำหนด กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร

More
 
Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 (เวลา 08.30–16.00 น.)เรียนรู้การจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับ INCOTERMS 2010

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

More


 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง


     Mobile: 08 5823 8624,

   Tel:
   0 2920 6958,   


E-Mail:
info@smartlifecenter.com

                      

 

 

 

 

 


ปฏิทินสัมมนาApril 2017

 1. Su
 2. Mo
 3. Tu
 4. We
 5. Th
 6. Fr
 7. Sa
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14. 1
 15. 2
 16. 3
 17. 4
 18. 5
 19. 6
 20. 7
 21. 8
 22. 9
 23. 10
 24. 11
 25. 12
 26. 13
 27. 14
 28. 15
 29. 16
 30. 17
 31. 18
 32. 19
 33. 20
 34. 21
 35. 22
 36. 23
 37. 24
 38. 25
 39. 26
 40. 27
 41. 28
 42. 29
 43. 30
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.