ต้องการรับข่าวสาร


หัวข้อสัมมนา
 
เจาะลึก UCP600 & Letter of Credit (L/C) วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560( 08.30 – 16.00 น.)เรียนรู้ UCP600 ทั้ง 39 มาตรา และวิเคราะห์ L/C

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

More
 
การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า(Inventory & Warehouse Management) วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560(เวลา 08.30–16.00 น.)การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

วิทยากร : อ.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์, การจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการคลังสินค้า

More
 
เจาะประเด็นกฎหมายศุลกากร และการโต้แย้งสิทธิกรณีศุลกากรตรวจสอบ วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)update ข้อกำหนด กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายศุลกากร

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร

More
 
Incoterms 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 (เวลา 08.30–16.00 น.)เรียนรู้การจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับ INCOTERMS 2010

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

More
 
ความรู้การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ(2 วัน) วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 27-28 กรกฎาคม 2560ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์ (วันพฤหัสบดี ที่ 27 ก.ค.2560) และ
อ.วิชัย มากวัฒนสุข (วันศุกร์ ที่ 28 ก.ค.2560)

More


 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง


     Mobile: 08 5823 8624,

   Tel:
   0 2920 6958,   


E-Mail:
info@smartlifecenter.com

                      

 

 

 

 

 


ปฏิทินสัมมนาMay 2017

 1. Su
 2. Mo
 3. Tu
 4. We
 5. Th
 6. Fr
 7. Sa
 8.  
 9. 1
 10. 2
 11. 3
 12. 4
 13. 5
 14. 6
 15. 7
 16. 8
 17. 9
 18. 10
 19. 11
 20. 12
 21. 13
 22. 14
 23. 15
 24. 16
 25. 17
 26. 18
 27. 19
 28. 20
 29. 21
 30. 22
 31. 23
 32. 24
 33. 25
 34. 26
 35. 27
 36. 28
 37. 29
 38. 30
 39. 31
 40.  
 41.  
 42.